Continuació de la col·lecció de braçalets de planxa, ara amb feltre de colors.