A vegades no s’entén perquè un comença i no acaba. Un penjoll d’or amb perla que marxa cap a
Marata.