Una cosa brillant i una cosa blanca i natural. Això és el que la Minerva ens va dir, ho volia per les arracades del dia del seu casament.